Skip to content

Kvindebasketligaen

Kvindebasketligaen er en selvstændig enhed under Danmarks Basketball Forbund (DBBF) med henblik på at varetage den øverste række på kvindesiden i forhold til afvikling af Danmarksmesterskabet. Kvindebasketligaen arbejder endvidere på at udvikle og fastholde piger/kvinder i Dansk Basket.

Kvindebasketligaen er underlagt Danmarks Basketball Forbunds Rigsdag, der er den øverste myndighed. Rigsdagen godkender Kvindebasketligaens Hvidbog og giver dermed mandat til den følgende sæson DBBF’s love § 12, stk. pkt 8
Mindre væsentlige beslutninger nedfældes i ligaens beslutningsdokument og Hvidbogens bilag, der ikke skal godkendes på Rigsdagen.

Kvindebasketligaen udpeger en repræsentant der deltager i DBBF’s bestyrelse jfr. DBBFs love og reglementer § 9 litra F.

Kvindebasketliga rådet er ligaens øverste myndighed og består af en repræsentant fra hver ligaklub, samt 1 repræsentant udpeget af DBBF. Rådets opgave er at forholde sig til de væsentlige problemstillinger for ligaen.

Den daglige drift varetages af forretningsføreren.